Nieuwkomers die, in aanvulling op of na afloop van het maatschappelijke begeleiding meer ondersteuning nodig hebben in het wegwijs worden in de Nederlandse samenleving, worden gekoppeld aan een vrijwilliger die hiervoor zorg draagt. Stichting 1 begeleidt de vrijwilliger hierin.

Interesse in de maatjestrajecten? Neem contact met ons op!

Dit project is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van de Provinsje Fryslân.