De oprichter van Stichting1, Amir Mahmoud, is zelf als vluchteling naar Nederland gekomen. Hij heeft destijds zelf het inburgerings- en integratieproces doorlopen en weet goed welke obstakels, aannames en gevoelens daarbij horen. Daardoor heeft hij een goed doordachte visie ontwikkeld over wat nodig is voor een succesvolle integratie. Het oprichten van Stichting1 komt voort uit  deze visie.

De begeleiding van nieuwkomers wordt dan ook door ervaringsdeskundigen uitgevoerd. De ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd door een klein maar slagvaardig professioneel team.

De belangrijkste medewerkers van Stichting 1 zijn evenwel de vrijwilligers: zij zijn de degenen die onze missie en visie dagelijks vormgeven en uitvoeren.

Amir Mahmoud

Amir Mahmoud

Bestuurder/Directeur