Stichting1 wil bijdragen aan een effectieve en volwaardige integratie van nieuwkomers. Dat doen wij vanuit het uitgangspunt dat integratie een proces is dat zowel vanuit de nieuwkomer als de autochtone Nederlander komt. Stichting1 wil de benodigde bruggen bouwen, vanuit de visie dat er één wereld is, en dat we dus allemaal één zijn. Stichting1 wil de betrokkenen hun eigen unieke talent laten ontdekken, en aansluiting te vinden bij anderen bij wie dit talent tot zijn recht komt.