Stichting1 werkt primair samen met de regievoerders van de nieuwkomer. Dat zijn instanties zoals de inburgeringsaanbieder, de gemeente of het sociaal wijkteam. We zijn fysiek gevestigd op het Friesland College, waar het grootste gedeelte van de nieuwkomers de inburgeringslessen volgt. Verder werken we nauw samen met de gemeente en de sociale wijkteams, omdat veel nieuwkomers een bijstandsuitkering hebben, en bijbehorende doelstellingen omtrent participatie en re-integratie. Stichting1 is onderdeel van het bovenstedelijk team dat vraagstukken uit deze doelgroep signaleert en oppakt. We werken daarin samen met andere instanties die actief zijn op het gebied van maatschappelijke begeleiding, zorg en participatie.

Stichting1 heeft daarnaast ook een stevig netwerk in de lokale sport- en culturele wereld.

Een overzicht van onze partners: